OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Te-Jot Teresa Jaskierny-Kowalkowska Sp.K. z siedzibą w Warszawie (02-613 Warszawa), przy ul. Pilickiej 40.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem 
e-mailowym tejot[at]detals.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres firmy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia (w tym wysyłka przypomnień o końcu prenumeraty) oraz prowadzenia działań marketingowych (o ile wyrażą Państwo na to zgodę).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz udzielona zgoda (jeśli ją Państwo wyrażą).

Państwa dane mogą być przekazywane firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa, oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania danych osobowych dla celów prenumeraty i wydań elektronicznych wynosi 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystąpiła ostatnia płatność za zamówienie, a danych do celów marketingowych do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych, tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wydawnictwo Te-Jot Teresa Jaskierny-Kowalkowska Sp.K. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania zamówienia.

Wydawnictwo Te-Jot Teresa Jaskierny-Kowalkowska Sp.K. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.